Aktuálny projekt

Energia v škole

Vzdelávací projekt v oblasti environmentálnej výchovy zameraný na šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie.

Hlavným cieľom projektu je realizácia praktických opatrení zameraných na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v školách žilinského kraja a zvyšovanie verejného povedomia v lokálnych komunitách prostredníctvom aktivít žiakov.
Viac informácií...

Projekt  je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt finančne podporilo aj  Mesto Žilina.
Vzdelávacie materiály...

Realizácia projektu bola ukončená 30. novembra 2010.

Logo EEA & Norway grants
Logo Ekopolis Štátny znak SR Mesto Žilina

Linky

Environmentálne mimovládne organizácie, Zelení výrobcovia a dodávatelia

BIOMASA, združenie právnických osôb
www.biomasa.sk
Centrum environmentálnych aktivít
www.cea.sk
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
www.zivica.sk
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
www.daphne.sk
Greenpeace Slovensko
www.greenpeace.org/slovakia
Klub Kon-Tiky
www.klubkontiky.sk
Nadácia Ekopolis
www.ekopolis.sk
Občianske združenie Tatry
www.seps.sk/zp/oztatry
Priatelia Zeme – CEPA
www.priateliazeme.sk/cepa
Priatelia Zeme – SPZ
www.priateliazeme.sk/spz
REC Slovensko
www.rec.sk
Občianske združenie Sosna
www.sosna.sk
Spoločnosť environmentálne výchovných organizácií Špirála
www.spirala.sk
SIEA
www.siea.gov.sk
Philips Slovakia Lighting
www.philips.sk
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
www.thermosolar.sk
REPIS - Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko SAŽP
www.repis.sk
Stredoslovenská energetika a.s.www.sse.sk

 Životné prostredie, energia, klimatické zmeny

Enviroportál Gymnázia Lipany     www.skolapreklimu.stranka.info/

Informačná stránka o ekológii
www.ekokompas.host.sk
Projekt Šetríme Energiu
www.setrimeenergiu.sk
Program Zelená škola
www.zelenaskola.sk
ManagEnergy
www.managenergy.net
Klimatická zmena
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
Kampaň "Trvalo udržateľná energia pre Európu"
www.sustenergy.org
WWF
http://panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/index.cfm
Greenpeace
www.greenpeace.net/climate.htm
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
Energia pre meniaci sa svet
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm
The Animals save the Planet – video
www.animalssavetheplanet.com/media/swf/design_video.swf?vidNumber=1
Kalkulačka množstva uhlíka
http://mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=sk
Projekt Kids4future
www.kids4future.eu
Vplyv cestovania na životné prostredie
http://ecopassenger.org
Úsporné spotrebiče
www.uspornespotrebice.cz
Znižovanie nákladov za elektrinu              www.setri.sk

 

 

Inštitúcie Slovenskej republiky

Linky s tématikou Európskej únie

Citizens Signpost Service
Navigačná služba pre občanov: individuálne bezplatné poradenstvo od právnych expertov týkajúce sa praktických práv občana EÚ.
CORDIS
Výskum a vývoj v EÚ
EPSO
Európsky úrad pre výber zamestnancov
EÚ kníhkupectvo
on - line kníhkupectvo EÚ
EUR - Lex
Bezlatný prístup k právu Eúrópskej únie
EURES
Práca v krajinách EÚ
EURO - OMBUDSMAN
Euro Info Centrum Bratislava
EUROCOMPETITION
Súťaž v tvorbe plagátov určená pre deti
  EURODESK
Európska informačná sieť pre mládež
EUROJUS
Bezplatné právne poradenstvo
EUROPA GO
Európska únia pre deti
EUROPA NEWSLETTER
EUROPE DIRECT
Vaša priama linka na Európsku úniu
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
PLOTEUS
Možnosti štúdia v krajinách Európskej únie
Portál Európskej únie
SOLVIT
Efektívne riešenie problémov na vnútornom trhu
Vaša Európa
EÚ a národné verejné služby on-line
50. výročie Rímskej zmluvy

Aktuálne výzvy

EHP a Nórsky finančný mechanizmus
EU Center
European Parliament
Calls for Tenders
  NSRR SR 2007 - 2013
Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013
  Regionálny operačný program

 

Novinky

21.9.2014

Voda a klíma v našej škole

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway Co-financed by the State Budget of the Slovak ...
Viac informácií

18.1.2011

PLÁN PRE ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia Viac čítajte na: ...
Viac informácií

19.11.2010

Ministerstvo hospodárstva plánuje naďalej poskytovať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach     O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov ...
Viac informácií

Ďalšie novinky >

Kontaktujte nás

Zašlite nám e-mail prostredníctvom našej web stránky:

poslať e-mail

Môžete nám tiež zavolať na tel. čísle: 041 - 562 22 95