Aktuálny projekt

Energia v škole

Vzdelávací projekt v oblasti environmentálnej výchovy zameraný na šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie.

Hlavným cieľom projektu je realizácia praktických opatrení zameraných na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v školách žilinského kraja a zvyšovanie verejného povedomia v lokálnych komunitách prostredníctvom aktivít žiakov.
Viac informácií...

Projekt  je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt finančne podporilo aj  Mesto Žilina.
Vzdelávacie materiály...

Realizácia projektu bola ukončená 30. novembra 2010.

Logo EEA & Norway grants
Logo Ekopolis Štátny znak SR Mesto Žilina

Novinky

Voda a klíma v našej škole

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway.

Co-financed by the State Budget of the Slovak.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Číslo projektu: ACCO3001

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom

Cieľ projektu:Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

 

Realizuje: Základná škola Záriečie

Komponent: Modré školy

Partner: International Developement Norway

Cieľová skupina: Deti , študenti, učitelia, rodičia a miestna komunita

Výsledky programu:-Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre základné a stredné školy.

 

Informácie o aktivitách budú uverejňované na stránke školy www.zszariecie.edupage.org v podstránke Projekt „ Voda a klíma v našej škole“.

 

 

 

Viac informácií


PLÁN PRE ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ


Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu

hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia.

Viac čítajte na:

Viac informácií


Ministerstvo hospodárstva plánuje naďalej poskytovať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.

 

 

O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov. Z celkovej vyčlenenej sumy 8 miliónov EUR bolo k dispozícii ešte zhruba 5 miliónov EUR.

Záujem je najmä o dotácie na kolektory, ktoré sú už nainštalované v 2700 domácnostiach. Slnečnú energiu na ohrev vody už využívajú aj 720 bytov. Celková inštalovaná plocha kolektorov presiahla 14 750 m 2. Vyše 560 žiadostí podali domácnosti, ktoré si zakúpili kotol na drevnú biomasu.

O dotáciu môžu záujemcovia požiadať až po nainštalovaní systému, a to do 6 mesiacov po uvedení zariadenia do prevádzky.

Viac informácií


Deň bez áut

Dňom bez áut vrcholí dnes 22. septembra týždeň mobility. Európsky týždeň mobility sa organizuje každoročne od roku 2002. Ponúka ľuďom možnosť zmeniť návyky  a namiesto dopravy autom využiť formu aktívneho pohybu – pešo, na bicykli alebo na kolobežke v prostredí, ktoré je pokojnejšie a čistejšie.

Viac informácií


Ďalšie žiarovky dosvietili

Program zastavenia výroby klasických žiaroviek v EÚ vstúpil do platnosti pred rokom zákazom produkcie 100-wattových žiaroviek. Od 1. septembra 2010 sa  v Európskej únii prestanú vyrábať a predávať žiarovky nad 60 wattov. Cieľom programu je prispieť k úspore elektrickej energie a k ochrane životného prostredia.

V roku 2011  dôjde k zastaveniu výroby 40 a viac - wattových žiaroviek a v roku 2012 sa už nebudú v EÚ vyrábať a predávať klasické žiarovky s výkonom pod 40 wattov. Od roku 2016 sa prestane vyrábať aj väčšina typov halogénových žiaroviek, ktoré sú menej efektívne ako LED-svietidlá.

Najviac používanými žiarovkami v domácnostiach v súčasnosti sú  60-wattové žiarovky.

Európska komisia rozhodla o postupnom zastavení výroby klasických žiaroviek preto, lebo sú neefektívne. Z príkonu využijú na produkciu svetla len 5 %, zvyšok sa prejaví v produkcii tepla. Energeticky úspornejšie žiarovky premieňajú na svetlo asi 25 % príkonu. Pritom ich úspory energie sú v porovnaní s klasickými žiarovkami asi 75 %.

Zákaz výroby určitých typov žiaroviek neznamená, že sa vyraďujú z prevádzky a skladov. Žiarovky sa môžu používať aj naďalej a ich skladové zásoby sa môžu nerušene dopredať.

Od septembra musia výrobcovia žiaroviek na obaloch uviesť ich spotrebu, životnosť a ďalšie údaje. Životnosť žiaroviek je rozdielna podľa ich kvality. Je od 1500 do 15.000 hodín. Časté vypínanie a zapínanie ju skracuje. Životnosť klasickej žiarovky bola okolo 1000 hodín. Informovala o tom agentúra DPA.

 


OSN predpovedá zhoršenie biodiverzity

Viac informácií


6. ročník ekoprogramu Zelená škola

Už šiestykrát sa môžu slovenské školy zapojiť do medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola a pripojiť sa tak k 31 tisíckam škôl v 47 krajinách sveta. Program pomáha realizovať praktickú envirovýchovu a odporúča ho aj Ministerstvo školstva SR. Prístupný je pre všetky materské, základné a stredné školy, ktoré sa do 18. júna 2010 zaregistrujú na www.zelenaskola.sk.

„Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi,“ vysvetľuje manažér programu Radoslav Plánička. „Oproti iným enviroprojektom na Slovensku je výnimočný medzinárodnou metodikou. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú,“ objasňuje. „Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.“
Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodickú podporu, vzdelávacie a zážitkové workshopy, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí. Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite.
Zapojiť sa do programu školám odporúča aj Ministerstvo školstva SR v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2010/11. Školy, ktoré chcú byť súčasťou programu v budúcom školskom roku sa musia registrovať do 18. júna 2010 na stránke www.zelenaskola.sk
 

V tomto školskom roku je do programu zapojených 112 škôl z celého Slovenska. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Generálnym partnerom programu je Východoslovenská energetika a.s.

Projekt na rozvoj programu Zelená škola je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Pravidlá programu, registračný formulár a ďalšie informácie sú dostupné na internetovej stánke www.zelenaskola.sk.
Viac informácií: Radoslav Plánička (manažér programu), tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk

Viac informácií


Nové EKO logo

EÚ má nové logo na označovanie ekologických výrobkOV

Od 1. júla 2010 sa ekologickým logom EÚ budú povinne označovať všetky predbalené ekologické výrobky, ktoré boli vyrobené v členských štátoch EÚ a spĺňajú požadované normy. V prípade dovážaných výrobkov je jeho použitie nepovinné. Okrem označenia EÚ sa budú môcť používať iné súkromné, regionálne či celoštátne logá. V nadchádzajúcich týždňoch sa nové logo doplní do prílohy nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve.
Logo „eurolist“ znázorňuje hviezdy EÚ v tvare listu na zelenom pozadí. Ide o veľmi jednoznačný symbol, ktorý sprostredkúva dva jasné odkazy: na prírodu a na Európu.
 

Pamätajte!

keď si v lete kúpite svoje obľúbené ekologické potraviny, SKONTROLUJTE SI OBAL!

Viac informácií


Nové označovanie pneumatík

Od novembra 2012 budú všetky nové pneumatiky v predaji označované podľa palivovej úspornosti, priľnavosti k mokrej vozovke a hlučnosti. Označovanie bude podobné ako označovanie domácich spotrebičov energetickými štítkami. Pneumatiky podľa palivovej úspornosti budú zaradené od najlepšej triedy A po najhoršiu triedu G.

Viac informácií


Európsky týždeň mobility

Zúčastnite sa i vy Európskeho týždňa mobility v dňoch 16. – 22. septembra 2009! Zapojíte sa tak medzi očakávaných 200 miliónov ľudí zo 40 krajín Európy, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pozitívne pre svoje životné prostredie. Európsky týždeň mobility je súčasťou celoeurópskej iniciatívy, ktorá má svoje korene v roku 2002, kedy bol pod patronátom Európskej komisie v Bruseli vyhlásený prvý takýto týždeň. Cieľom tohtoročnej iniciatívy je zlepšenie klímy v mestách. Tie by mali zaviesť aspoň jeden nový systém podporujúci trvalo udržateľnú dopravu v meste, napríklad vytvorením zón s obmedzením premávky alebo bez áut, zavedením programov zníženia rýchlosti, zlepšením siete cyklotrás, zriadením online systému spolujazdy v osobných autách, doplnením vozových parkov o ekologické autobusy, či ponukou nových inovatívnych služieb verejnej dopravy. Vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková - Matisová pripomína dôležitosť boja proti klimatickým zmenám: "Pre Európsku komisiu je boj proti zmene podnebia kľúčovou prioritou. Je však v silách každého z nás dosiahnuť zmenu, pretože aj malé zmeny v našom bežnom živote môžu mať veľký vplyv na životné prostredie." Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ako jeden z partnerov Hlavného mesta SR Bratislava srdečne pozýva všetkých, aby sa v dňoch 16. – 22. septembra 2009 zúčastnili Európskeho týždňa mobility.

Viac informácií


Tradičné žiarovky dosvietili

Podľa nových predpisov, ktoré v EÚ platia od 1. septembra 2009, musia výrobcovia a dovozcovia v EÚ ukončiť predaj tradičných priehľadných žiaroviek s príkonom 100 a viac wattov. Veľkoobchodníci a maloobchodníci môžu pokračovať v predaji svojich zásob aj po tomto dátume. Toto opatrenie je súčasťou snáh o úsporu energie a ochranu životného prostredia a v septembri roku 2011 a 2012 sa dotkne aj tradičných priehľadných žiaroviek s nižším príkonom a nepriehľadných a halogénových žiaroviek. Do roku 2020 by tieto opatrenia mali ušetriť energiu potrebnú na zásobovanie 23 miliónov domácností ročne, t. j. približnú spotrebu elektrickej energie v Belgicku. To povedie k zníženiu emisií oxidu uhličitého o 32 miliónov ton, resp. o jednu desatinu ročných emisií CO2 na celom svete. Tradičná žiarovka, ktorú vynašli pred 130 rokmi, premieňa na svetlo len asi 5 % prijatej energie. Zvyšok sa mení na teplo. Tradičné žiarovky tak spotrebujú oveľa viac energie ako kompaktné žiarivky, halogénové žiarovky či nové typy svetelných zdrojov, ako sú napr. svetelné diódy. Žiarivky, ktoré sú v súčasnosti najúčinnejším svetelným zdrojom na európskom trhu, spotrebujú o 65 – 80 % menej energie ako tradičné žiarovky. Mnoho spotrebiteľov však váha nad ich kúpou, pretože sa im zdajú príliš drahé, majú pochybnosti o ich zdravotnej nezávadnosti a nepresvedčí ich ani neestetický dizajn. Žiarivky sú z hľadiska ceny na prvý pohľad drahšie, ale v konečnom dôsledku stoja menej, pretože spotrebujú menej energie a majú dlhšiu životnosť. Podľa odhadov EÚ môže domácnosť kúpou žiariviek ušetriť na účtoch za elektrinu najmenej 50 EUR ročne. Komisár pre energetiku Andris Piebalgs je presvedčený, že spotrebitelia napokon pochopia, čo je výhodnejšie. Ako napísal vo svojom nedávnom blogu, „skvelé myšlienky niekedy predbehnú svoj čas“. Predpokladá, že vďaka spomínanému zákazu sa svetelné zdroje budú ďalej vylepšovať. Komisia pri príležitosti zavedenia nového predpisu pripravila pre verejnosť informačný dokument . Toto nariadenie sa týka iba nesmerových svietidiel (pre domácnosť). V roku 2010 Komisia plánuje prijať podobné opatrenie zamerané na smerové svietidlá (napr. bodové osvetlenie). www.europa.sk

Viac informácií


KLIMA tour Slovenskej klimatickej koalície

http://www.facebook.com/event.php?eid=100606267254 KLIMA tour Slovenskej klimatickej koalície - infostánok, výstava o klíme, informačné materiály o klíme, obnoviteľných zdrojoch energie, úsporách energie, ukážky úsporných technológií a využitia obnoviteľných zdrojov energie.... Počas info stánkov môže verejnosť napísať svoje dotazy, pripomienky, žiadosti a návrhy ohľadne klimatickej zmeny adresované Ministerstvu životného prostredia SR. - - - 9.8.09 - Nitra - Svätoplukovo nám. 10.8.09 - Zvolen - Nám. Slobody 11.8.09 - Banská Bystrica - Nám. SNP 12.8.09 - Košice - Hlavná ulica 13.8.09 - Poprad - Námestie sv. Egídia 14.8.09 - Žilina - Mariánske nám. 15.8.09 - Trenčín - Mierové nám. 16.8.09 - Trnava - Trojičné nám. 17.8.09 - Bratislava - Nám. SNP 18.8.09 - Bratislava - Nám. SNP 19.8.09 - Bratislava - Nám. SNP 20.8.09 - Bratislava - Nám. SNP - - - Infostánok s výstavou budú všade k dispozícii od 10:00 do 19:00. - - -


Prospešné bicyklovanie

 Bicyklovanie je nielen dobré pre zdravie, ale pomáha bojovať proti klimatickým zmenám a závislosti na rope, tvrdili špecialisti na svetovej konferencii „Velo-City“ v Bruseli.

Viac informácií


Efektívny spôsob jazdy

Šetrite viac než len palivo 10 tipov, ako jazdiť efektívnejšie Spôsob, akým jazdíte, je dôležitý nielen pre vás, vaše rodiny a okolie. Je dôležitý aj pre naše životné prostredie. Európska komisia víta a podporuje iniciatívu európskych ropných spoločností zastúpených v organizácii EUROPIA a podporuje efektívne jazdné praktiky, ktoré môžu pomôcť znížiť spotrebu paliva a prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu a zdravšiemu životnému štýlu. Ďakujeme, že sa zapojíte do tohto úsilia!

Viac informácií


Rastúci trend spotreby energie

Používame stále viac elektroniky, účty za energiu rastú Znižovanie spotreby energie mobilnými telefónmi, počítačmi, televízormi a inou elektronikou nestačí držať krok s dopytom po nových zariadeniach, takže celková spotreba rastie, oznámila včera Medzinárodná energetická agentúra.

Viac informácií


Nový obalový materiál

Fínskym vedcom sa podarilo vyvinúť obalový materiál, ktorý dokáže produkovať elektrickú energiu, pričom pre to využíva organické materiály a enzýmy. Najmenší takýto obal by nemusel presiahnuť rozmery poštovej známky.

Viac informácií


Bavlnené tašky nemusia byť vždy tie najekologickejšie

Bavlnené tašky na prepravu nákupu nemusia byť vždy tie najekologickejšie. Ak sa plast správnym spôsobom recykluje a vyrobia sa z neho tašky na tovar, môže ísť o produkt, ktorý je voči životnému prostrediu šetrnejší.

Viac informácií


Energetické štítky

Energetické štítky pre všetky výrobky, ktoré energiu spotrebúvajú, aj šetria Parlament schválil 5. mája 2009 zmenu súčasného systému označovania energetickej účinnosti produktov, podľa ktorej by všetky reklamy propagujúce technické špecifikácie chladničiek, práčok alebo trúb na pečenie mali uvádzať energetickú spotrebu produktu. Klasifikácia energetickej účinnosti by mala byť platná tri až päť rokov a hranica jednotlivých energetických tried by mala byť pravidelne aktualizovaná. Energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom zhodnotiť pri kúpe domácich spotrebičov, ako napríklad chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, či trúby na pečenie ich prevádzkové náklady. Výrobcovia sú povinní uvádzať údaje o energetickej spotrebe bez ohľadu na to, či má produkt dobrú (zelená "A" trieda), alebo slabú (červená "G" trieda) výkonnosť v oblasti energetickej účinnosti.

Viac informácií


Nová nafta vyrobená z obnoviteľných zdrojov

Nafta vyrobená z obnoviteľných zdrojov, ktorá nesie označenie NExBTL, je v porovnaní s inými biopalivami a fosílnymi palivami kvalitnejšia. Na fínskom trhu je komerčne dostupná od minulého roka.

Viac informácií

Novinky

21.9.2014

Voda a klíma v našej škole

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway Co-financed by the State Budget of the Slovak ...
Viac informácií

18.1.2011

PLÁN PRE ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia Viac čítajte na: ...
Viac informácií

19.11.2010

Ministerstvo hospodárstva plánuje naďalej poskytovať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach     O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov ...
Viac informácií

Ďalšie novinky >

Kontaktujte nás

Zašlite nám e-mail prostredníctvom našej web stránky:

poslať e-mail

Môžete nám tiež zavolať na tel. čísle: 041 - 562 22 95