Aktuálny projekt

Energia v škole

Vzdelávací projekt v oblasti environmentálnej výchovy zameraný na šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie.

Hlavným cieľom projektu je realizácia praktických opatrení zameraných na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v školách žilinského kraja a zvyšovanie verejného povedomia v lokálnych komunitách prostredníctvom aktivít žiakov.
Viac informácií...

Projekt  je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt finančne podporilo aj  Mesto Žilina.
Vzdelávacie materiály...

Realizácia projektu bola ukončená 30. novembra 2010.

Logo EEA & Norway grants
Logo Ekopolis Štátny znak SR Mesto Žilina

Významné realizované projekty organizácie

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT
OZ Ekoenergia bolo hostiteľskou organizáciou pre ICED v r. 2004 – 2008.

MLADÝ EURÓPAN
vedomostná súťaž organizovaná 12 ED centrami s cieľom motivovať študentov stredných škôl k živému a trvalému záujmu o dianie v EÚ. Súťaž „Mladý Európan“ organizovaná ED Žilina dňa 29.3.2007 a 1. 4. 2008. Spolupráca: ÚV SR, ŽSK, SAICEU, Zastúpenie EK v SR, SŠ ŽSK.
Počet účastníkov - 100 (študenti, pedagógovia, hostia, média, dobrovoľníci).

NÁŠ ODKAZ EURÓPE
partnerská spolupráca na medzinárodnom projekte – konferencia – diskusný panel - Žilina, 27.4.2007. Počet účastníkov: 90 (široká verejnosť, študenti, predstavitelia samospráv, EP, média).
Spolupráca: REIC B.Bystrica, DG tím a nemecký filmový štáb, zástupcovia EP.

SÚŤAŽ "DOMA V EURÓPE – AT HOME IN EUROPE"
medzinárodná tvorivostná súťaž študentov o svojom meste (kraji), ktorá prebiehala v rámci pôsobenia ED Žilina, ED Bialsko Biala (PL) a ED Zsolnok (HU). Účastníci 120.

ALEJ EURÓPY
výsadba stromovej aleje v intraviláne mesta Žilina – sídlisko Vlčince. V SR boli pri príležitosti oslavy 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv v 12 mestách vysadené aleje, ktoré symbolizujú integračný proces EÚ.
Účastníci : žiaci a pedagógovia ZŠ, zástupcovia mesta Žilina, ÚV SR, ZEK v SR, novinári. Miesto a dátum uskutočnenia aktivity: Žilina, 14.4.2007.

KLÍMA NÁS SPÁJA
interaktívne programy a výstava pre žilinské ZŠ

VÝCHOVA K TRVALO UDRŽATEĽNÉMU VYUŽÍVANIU ENERGIE
environmentálne výchovno-vzdelávacie aktivity v 15 školách, 2004 –2007

ZELENÁ ŠKOLA
spolupráca – poradenstvo, konzultácie, hodnotenie v školách ŽK, 2004-2009. ZŠ je zapojená do celosvetovej siete Green schools.

ZAPOJME SA DO ZELENEJ ENERGIE
2005, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva SR

EURÓPA NA DOSAH
2003 – 2004, donor: Delegácia EK na Slovensku

EURegPro
Európsky, Regionálny, Prointegračný projekt, predreferendová kampaň v žilinskom regióne, 2003, donor: Úrad vlády SR

"ÁNO SPOLOČNEJ EURÓPE"
2003, projekt finančne podporila Delegácia EK v SR v rámci programu PHARE-SMALL PROJECT PROGRAMME

INFOLINKY EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE
2002, projekt finančne podporila Delegácia EK v SR v rámci programu PHARE-SMALL PROJECT PROGRAMME

EURÓPA PRE KAŽDÉHO
2001, projekt finančne podporila Delegácia EK v SR v rámci programu PHARE-SMALL PROJECT PROGRAMME

DISKUSNÉ FÓRUM – OBČAN A EURÓPSKA INTEGRÁCIA
2000, projekt finančne podporila Delegácia EK v SR v rámci programu PHARE-SMALL PROJECT PROGRAMME

ZALOŽENIE A PREVÁDZKOVANIE INFORMAČNÉHO CENTRA EURÓPSKEJ ÚNIE V ŽILINE
1999 – 2004

ZLEPŠENIE HOSPODÁRENIA S ENERGIOU NA ŠKOLÁCH (Rajec, Sabinov, B. Bystrica)
realizácia opatrení na zníženie spotreby tepla a nákladov, 1999-2000

ENERGIA PRE TRVALÝ ŽIVOT
environmentálna výchova na školách, kampane za úsporu energie detí i dospelých, 1998 – 99

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA V REGIÓNE RAJEC
spolurealizácia s mestom Rajec a s brundtlandskými mestami z Dánska a Nemecka, semináre, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vylepšenie 2,4 MW kotolne na drevný odpad, environmentálna výchova. ECOS/OUVERTURE a PHARE – Najlepší projekt , 1997 – 98

INTEGROVANÝ PROGRAM EKOLOGICKEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJECKOM REGIÓNE
ekologická výchova na školách, 1500 detí, 60 učiteľov, 1997 – 98

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA V STREDNEJ EURÓPE
manažment energetického poradenstva a vzdelávanie obyvateľstva , Nettwork Twinning, PHARE, 1997 – 98

BRUNDTLANDSKÉ MESTO RAJEC
komplexné riešenie energetickej efektívnosti mesta, 1994- 98

VÝSADBA A ŠTÚDIUM ENERGETICKEJ VŔBY
1996

VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA SLOVENSKU
tréningy pre starostov a prevádzkovateľov energetických zariadení, 1995

Novinky

21.9.2014

Voda a klíma v našej škole

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway Co-financed by the State Budget of the Slovak ...
Viac informácií

18.1.2011

PLÁN PRE ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia Viac čítajte na: ...
Viac informácií

19.11.2010

Ministerstvo hospodárstva plánuje naďalej poskytovať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach     O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov ...
Viac informácií

Ďalšie novinky >

Kontaktujte nás

Zašlite nám e-mail prostredníctvom našej web stránky:

poslať e-mail

Môžete nám tiež zavolať na tel. čísle: 041 - 562 22 95